top of page
Mitä on Mindfulness?

Mindfulness- tietoinen, hyväksyvä läsnäolo

- ”Ei mitään ihmeellistä”

- Valinta pysähtyä olemaan tietoinen nykyhetkestä ja kokea sitä

- Taito, joka vaatii harjoittelua ja ylläpitämistä

- ”mielen lihastreeni”

- Nojaa meditaatioperinteeseen ja budhhalaiseen psykologiaan,

  mutta ei ole  uskontoon liittyvää

 

Mindfulnessin arvot:

 

- Itsen, toisten ja ympäristön kunnioittaminen

- Elämän arvostaminen

- Sallivuus

- Myötätunto

- Hyväksyntä

Mindfulness EI ole:

- Mielikuvaharjoittelua

- Suoritus, jonka voi tehdä oikein tai väärin

- Rentoutusharjoitus

- Tekniikka tai menetelmä, jota ”käyttää” vaan omat

  taidot on hankittava ensin

 

Kuva: Henck van Bilsen:  The Socks of Doom

Mindfulness- harjoittelun tutkittuja hyötyjä

- Stressinhallintataidot lisääntyvät

- Uni paranee

- Henkinen tasapaino paranee

- Fyysinen terveys vahvistuu

- Havaintokyky terävöityy

- Kokonaisuuksien hahmottaminen kehittyy

- Aivotasolla: neuronien määrä kasvaa, yhteydet lisääntyvät ja   

  muuttuvat, aivomassa kasvaa (mantelitumake voi pienentyä ja

  etuotsalohkon koko kasvaa)

- Aivojen reagoinnin ja toiminnan joustavuus lisääntyvät

Tietoisen, hyväksyvän läsnäolon taito:

- Taito, joka kehittyy harjoittelemalla ja omia kokemuksiaan

   havainnoimalla

- Kutsutaan mielen lisäksi myös keho olemaan läsnä

- Mieli toimii kuin lihas- se kehittyy harjoittelemalla

- Hengittämisestä ankkuri läsnäoloon

- Hyvä hengittäminen tehostaa solujen aineenvaihduntaa,  

   hormonitasapainoa ja jopa vahvistaa luita

- Sallitaan ajatusten ja tunteiden kulkeminen

- Havainnoidaan hengitystä - eri asia kuin kontrollointi tai manipulointi

bottom of page